Position Home > Contact us


Address: Qiyang County, Hunan Guanyin beach town
Zip code: 426111
Telephone: 0746-3567628
Fax: 0746-3568018
Contact: Jianhua Zhu
Mobile: 13469383580

URL: www.yzxjxt.com www.xjxitu.com

Scan QR codeClose